Leikitään yhdessä

 

Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton kanssa, joka neuvoo ja ohjeistaa vanhempainyhdistysten kautta maan toimintaa.

Kirjassa on 15 leikkiä, jotka on jaoteltu leikkijöiden iän mukaan. Nämä ikäluokat ovat vain suuntaa antavia ja leikit ovat tietenkin kaikkien leikittävissä. Tämän lisäksi kirja toimii puuhakirjana, sillä siinä on kuusi aivoja jumppaavaa puuhaa.

Kirjan nimi Leikitään yhdessä viittaa kirjassa korostettuun näkökulmaan vanhempien tärkeydestä leikeissä mukana olossa, leikkikulttuurin siirtämisessä sekä leikkiin kannustamisessa.

 

 

                               

Uutiset: